ΑΠΟΨΕΙΣ

Ποιος Άνοιξε τη <<Κερκοπορτα>> στους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου 1453 (ΜΕΡΟΣ Β)

  Δείτε Εδώ στον σύνδεσμο το ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  https://politicsreveal.com/2017/06/15/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-29/   20/06/17  at 00:46 Του  Χρυση Μηχαιλιδη Οικονομολόγος  Ποιος Άνοιξε τη…

Read More