ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Ένας Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος ανέτειλε, και ο κόσμος μας βρέθηκε στην δύνη των καιρών της αλλαγής.

Υπάρχει άραγε εμπιστοσύνη στους «πλοηγούς»;

Οι τέσσερις εξουσίες είναι αυτές που θα έπρεπε; Αν πορευθούμε όπως πορευόμαστε, θα βρούμε την Ιθάκη μας; Αυτοί είναι προβληματισμοί μεγάλοι. Βέβαιη απάντηση σαφώς και δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ελπίδα όταν η πληροφορία που διαχέεται από την τέταρτη εξουσία – τον τύπο – είναι ανόθευτη και αληθής. Για αυτό η Αποκάλυψη της Πολιτικής είναι ο στόχος μας, και η συμβολή μας στην εξεύρεση της Ιθάκης η ανταμοιβής μας.

Για Ρουά Ματ στην πολιτική, Politics Reveal.